Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

93

14 Luty 2012
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na2012 rok...

94

14 Luty 2012
w sprawie: wyrażenia zgody wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy...

95

14 Luty 2012
w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i...

64

20 Styczeń 2012
w sprawie: dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na...

82

09 Grudzień 2011
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...

85

09 Grudzień 2011
w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/48/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2011 r....

84

09 Grudzień 2011
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012...

80

09 Grudzień 2011
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012...

79

09 Grudzień 2011
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2012 do celów obliczenia podatku rolnego...

78

09 Grudzień 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r....

77

09 Grudzień 2011
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilichowice na lata 2011-2015...

71

09 Listopad 2011
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy...