Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

70

09 Listopad 2011
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy dotyczące składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy Żarnów...

74

09 Listopad 2011
w sprawie tryby udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żarnów przez inne podmioty niż jednostki...

76

09 Listopad 2011
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

75

09 Listopad 2011
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Żarnów uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z sal sportowych lub gimnastycznych przy...

64

04 Październik 2011
w sprawie: dofinansowania w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój zadania pn....

63

04 Październik 2011
w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Żarnowie"...

62

04 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Żarnów na 2011 r....

61

04 Październik 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2011 - 2021...

60

23 Wrzesień 2011
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

59

23 Wrzesień 2011
w sprawie: odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

57

23 Wrzesień 2011
w sprawie: odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

58

23 Wrzesień 2011
w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...