Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

56

23 Wrzesień 2011
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żarnów przez inne podmioty niż jednostki...

55

23 Wrzesień 2011
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy...

54

23 Wrzesień 2011
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy...

53

23 Wrzesień 2011
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działek...

52

23 Wrzesień 2011
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Żarnów na 2011 r....

51

23 Wrzesień 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 - 2019...

50

23 Wrzesień 2011
w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Pilichowice na lata 2005 - 2013. Uchwalonego Uchwałą Rady Gminy z dnia 02.09.2005...

49

23 Wrzesień 2011
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników...

47

14 Wrzesień 2011
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015...

48

14 Wrzesień 2011
w sprawie: wyrażenia intencji likwidacji Szkoły Podstawowej w Klewie...

46

14 Wrzesień 2011
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015...

45

14 Wrzesień 2011
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Żarnów...