Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

25

18 Marzec 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r....

23

18 Marzec 2011
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków...

21

18 Marzec 2011
w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

20

18 Marzec 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r....

18

18 Marzec 2011
uchwalenia Statutu Gminy Żarnów...

15

18 Marzec 2011
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy...

128

16 Luty 2011
Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu...