Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

166

12 Wrzesień 2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

165

12 Wrzesień 2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

164

12 Wrzesień 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2016 r. dotyczącej określenia zasad udzielania i...

163

12 Wrzesień 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...

162

12 Wrzesień 2016
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na...

159

29 Lipiec 2016
w sprawie udzielenia Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem...

158

29 Lipiec 2016
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn.: Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty...

157

29 Lipiec 2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla...

156

29 Lipiec 2016
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

148

05 Lipiec 2016
w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów”...

155

05 Lipiec 2016
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Skórkowic...

154

05 Lipiec 2016
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...