Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2018

13

03 Styczeń 2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na...

12

03 Styczeń 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok...

11

03 Styczeń 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok...

330

06 Wrzesień 2018
w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarnów...

328

06 Wrzesień 2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy...

327

06 Wrzesień 2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

326

06 Wrzesień 2018
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o...

316

18 Czerwiec 2018
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Żarnów na terenie...

314

18 Czerwiec 2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek we wsi Pilichowice stanowiących Mienie Komunalne Gminy...

313

18 Czerwiec 2018
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Budkowa...

312

18 Czerwiec 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na...

311

18 Czerwiec 2018
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Żarnów...