Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2019

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania...

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2019 roku...

Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Żarnów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w...

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie rozpatrzenia petycji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Skórkowice i okolice"...

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2019 r....

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

12 Marzec 2019
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 - 2024...

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 lutego 2019 r.

21 Luty 2019
W sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy...

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r.

11 Styczeń 2019
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2019 rok...

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r.

11 Styczeń 2019
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019-2024...

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r.

11 Styczeń 2019
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r.

11 Styczeń 2019
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21...