Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok...

Uchwała Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Żarnów z 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o tórych mowa...

Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r....

Uchwała Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXV/166/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020

27 Listopad 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XXV/165/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020 r

27 Listopad 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020-2028...

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa...

Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie zatwierdzenia i przystąpienia Gminy Żarnów do realizacji projektu grantowego pod nazwą "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób...

Uchwała Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 r....