Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

02 Listopad 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r.

07 Październik 2020
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Białaczów i Gminy Żarnów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i...

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r.

07 Październik 2020
W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r.

07 Październik 2020
W sprawie wprowadzania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie udzielenia Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Łukasza w Skórkowicach dotacji na współfinansowanie realizacji zadania "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie...

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowicej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Niemojowice...

Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2020/2021 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2019 - 2021...

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...