Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o...

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarnów...

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r

21 Lipiec 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2019...

Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów...

Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie z przeznaczeniem na wykonanie zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP...

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...