Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany w składzie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia...

Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania...

Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Krok naprzód!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie przyjęcia oceny zasobów społecznych Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020...

Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest cześć nieruchomości o nr.ewid. 78...

Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Topolice...

Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są nieruchomości o nr.ewid. 173,177,178,216,217 położone...

Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów położonej w obrębie geodezyjnym Chełsty...

Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z...