Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2020 roku...

Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chełstach...

Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 – 2028...

Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2020 r.

30 Kwiecień 2020
W sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów - kandydat Mirosław Bubis...

Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2020 r.

30 Kwiecień 2020
W sprawie odwołania radnej Joanny Grodzickiej ze stanowiska Przewodniczącej Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji...

Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia...