Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczenia poprzez wymianę...

Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Paradyż z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę...

Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacji budynku...

Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...