Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki udzielanej Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chełstach...

Uchwała Nr XXXVII/253/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXXVII/252/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXVII/251/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok...

Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarnów na lata 2022 - 2031"...

Uchwała Nr XXXVI/247/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2022 - 2024...

Uchwała Nr XXXVI/246/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XXXVI/245/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie przyjęcia projektu zmian do "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów"...