Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXVI/244/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2021-2030"...

Uchwała Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r....

Uchwała Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

Uchwała Nr XXXVI/241/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...

Uchwała Nr XXXVI/240/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu...

Uchwała Nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i...

Uchwała Nr XXXVI/238/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXXV/235/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2021 r.

01 Listopad 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXV/234/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2021 r.

01 Listopad 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 - 2028...

Uchwała Nr XXXIV/233/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2021 r.

19 Październik 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...