Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXIV/232/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2021 r.

19 Październik 2021
W sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXXIV/231/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2021 r.

19 Październik 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXIV/230/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2021 r.

19 Październik 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 - 2028...

Uchwała Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 13 września 2021 r.

14 Wrzesień 2021
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów położonej w obrębie geodezyjnym ZDYSZEWICE...

Uchwała Nr XXXIII/228/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 13 września 2021 r.

14 Wrzesień 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 13 września 2021 r.

14 Wrzesień 2021
W sprawie rozpatrzenia skargi państwa Doroty i Krzysztofa Tatarzyńskich...

Uchwała Nr XXXIII/226/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 13 września 2021 r.

14 Wrzesień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów 2021 r....

Uchwała Nr XXXIII/225/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 13 września 2021 r.

14 Wrzesień 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 - 2028...

Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia  30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania...

Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2021/2022 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 sierpnia 2021 r.

19 Sierpień 2021
W sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogąpowiatową nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice...

Uchwała Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...