Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2020...

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Niemojowice...

Uchwała Nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Uchwała Nr XXXI/216/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie rozpatrzenia skargi pana Romana Kaczmarczyka na działanie Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030"...

Uchwała Nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXI/213/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

02 Lipiec 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXX/212/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXX/211/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

Uchwała Nr XXX/210/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

Uchwała Nr XXX/209/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2021 – 2026...