Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Żarnów na lata 2020 – 2023...

Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/182/2020...

Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/2020...

Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej mienie gminne położonej w obrębie geodezyjnym Dąbie...

Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji...

Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczacego Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji...

Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2021 r.

26 Luty 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....