Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLVII/325/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie zmian w budżecie Gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XLVII/324/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

06 Grudzień 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2022 r.

19 Październik 2022
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...

Uchwała Nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2022 r.

19 Październik 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XLVI/321/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2022 r.

19 Październik 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLV/320/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

30 Wrzesień 2022
W sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu...

Uchwała Nr XLV/319/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

30 Wrzesień 2022
W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki...

Uchwała Nr XLV/318/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

30 Wrzesień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XLV/317/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

30 Wrzesień 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

30 Sierpień 2022
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru...

Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

30 Sierpień 2022
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2022/2023 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie wyboru delegata Gminy Żarnów do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego “PomagaMY”...