Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2022 roku...

Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLIII/311/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2021...

Uchwała Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XLIII/308/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bronów...

Uchwała Nr XLIII/307/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żarnów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu...

Uchwała Nr XLIII/306/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach...

Uchwała Nr XLIII/305/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty targowej...

Uchwała Nr XLIII/304/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XLIII/303/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 maja 2022 r.

25 Maj 2022
W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Andrzeja Halickiego w sprawie podjęcia działań w zakresie dostosowania statutu Młodzieżowej Rady Miasta do obowiązujących przepisów...