Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2022 roku...

Uchwała Nr XLI/290/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025...

Uchwała Nr XLI/289/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach...

Uchwała Nr XLI/288/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

Uchwała Nr XLI/287/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

Uchwała Nr XLI/286/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach...

Uchwała Nr XLI/285/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/274/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla...

Uchwała Nr XLI/284/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2022 r....

Uchwała Nr XLI/283/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XL/282/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2022 r.

11 Marzec 2022
W sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XL/281/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2022 r.

11 Marzec 2022
W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa...

Uchwała Nr XL/280/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2022 r.

11 Marzec 2022
W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa...