Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 lipca 2019 r.

25 Lipiec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 roku...

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 r.

24 Lipiec 2019
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 r.

24 Lipiec 2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom...

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 r.

24 Lipiec 2019
W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lipca 2019 r.

19 Lipiec 2019
W sprawie powołania Komisji d.s. wykonania prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli w...

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lipca 2019 r.

19 Lipiec 2019
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum)"...

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 lipca 2019 r.

15 Lipiec 2019
W sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych...

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 lipca 2019 r.

15 Lipiec 2019
W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej....

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 lipca 2019 r.

10 Lipiec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok....

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 lipca 2019 r.

10 Lipiec 2019
W sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej im. J....

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2019 r.

21 Czerwiec 2019
W sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych...

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2019 r.

21 Czerwiec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...