Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r.

26 Marzec 2019
W sprawie przedstawienia sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2018 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego...

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 marca 2019 r.

20 Marzec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2019 r.

05 Marzec 2019
W sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2019/2020...

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2019 r.

05 Marzec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r....

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 27 lutego 2019 r.

27 Luty 2019
W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych...

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 27 lutego 2019 r.

27 Luty 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r....

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lutego 2019 r.

19 Luty 2019
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2019 r.

14 Luty 2019
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2019 r.

14 Luty 2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2019 r.

14 Luty 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r....

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13.02.2019 r.

13 Luty 2019
W sprawie ustalenia zasad wynajmu WUKO Man/koparko-ładowarki CASE SLE 580/koparko-ładowarki JCB 40 CX ECO i wysokości opłat za świadczone usługi...

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 lutego 2019 r.

13 Luty 2019
W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu...