Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 lutego 2019 r.

08 Luty 2019
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 lutego 2019 r.

08 Luty 2019
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2019 r....

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2019 r.

31 Styczeń 2019
W sprawie zatwierdzenia opłat za odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków z beczki asenizacyjnej...

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2019 r.

31 Styczeń 2019
W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30.01.2019 r.

30 Styczeń 2019
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie na dz....

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2019 r.

30 Styczeń 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2019 r.

23 Styczeń 2019
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów...