Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2020 r.

31 Styczeń 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 Styczeń 2020
W sprawie sprzedaży używanej koparo - ładowarki Ostrówek K-162 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 Styczeń 2020
W sprawie sprzedaży używanej kosiarki rotacyjnej Famarol Słupsk Z 105/1 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 Styczeń 2020
W sprawie sprzedaży używanej kosiarki bijakowej ROAD stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 Styczeń 2020
W sprawie sprzedaży używanej kosiarki bijakowej Bruni De 480 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 Styczeń 2020
W sprawie sprzedaży używanej koparko - ładowarki CASE SLE 580 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 stycznia 2020 r.

15 Styczeń 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2020 r.

02 Styczeń 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2020 r.

02 Styczeń 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom...