Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 grudnia 2020 r.

10 Grudzień 2020
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 września 2020 r. dotyczącego Koordynatora do spraw dostępności...

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 grudnia 2020 r.

10 Grudzień 2020
W sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020 r....

Zarzadzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 09.12.2020 r.

09 Grudzień 2020
W sprawie ustanowienia odznaki turystyczno-krajoznawczej Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 grudnia 2020 r.

08 Grudzień 2020
W sprawie powołania zespołu do wyboru instytucji finansowej...

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 grudnia 2020 r.

08 Grudzień 2020
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 08.12.2020 r. pn.: "Odbiór...

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3 grudnia 2020 r.

03 Grudzień 2020
W sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2021 r....

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3 grudnia 2020 r.

03 Grudzień 2020
W sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028....

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2020 r.

30 Listopad 2020
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiagnięcia w działaności sportowej...

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2020 r.

30 Listopad 2020
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2020 r.

30 Listopad 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 listopada 2020 r.

24 Listopad 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 listopada 2020 r.

16 Listopad 2020
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi...