Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 lipca 2020 r.

15 Lipiec 2020
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 lipca 2020 r.

10 Lipiec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2020 r.

30 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2020 r.

30 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2020 r.

30 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2020 r.

30 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2020 r.

29 Czerwiec 2020
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 29.06.2020 r. pn.: "Odnawialne...

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 czerwca 2020 r.

25 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 czerwca 2020 r.

25 Czerwiec 2020
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Zagospodarowanie centrum Żarnowa"...

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 czerwca 2020 r.

17 Czerwiec 2020
W sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Żarnowie na potrzeby realizacji przez beneficjenta firmę...

Zarządzenie Nr 44a/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 czerwca 2020 r.

15 Czerwiec 2020
W sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostki organizacyjnej Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 czerwca 2020 r.

15 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....