Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2022 r.

15 Kwiecień 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa na 2022 rok...

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07 Kwiecień 2022
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 rok...

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04 kwietnia 2022 r.

04 Kwiecień 2022
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu: na sprzedaż drzew tzw.: "Sprzedaż drzewa na pniu - Wierzchowisko"...

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie sprzedaży drzew rosnących na działce nr 693 w miejscowości Wierzchowisko znajdującej się przy drodze do ww. miejscowości, oznaczonej...

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

30 Marzec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

30 Marzec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 marca 2022 r.

25 Marzec 2022
W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2021...

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 marca 2022 r.

25 Marzec 2022
W sprawie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r....