Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 marca 2022 r.

18 Marzec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r....

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 marca 2022 r.

15 Marzec 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 marca 2022 r.

14 Marzec 2022
W sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2022 r.

10 Marzec 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn: "Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej"...

Zarządzenie Nr 12A/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 marca 2022 r.

09 Marzec 2022
W sprawie wyboru Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021-2024...

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 marca 2022 r.

09 Marzec 2022
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom...

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 marca 2022 r.

08 Marzec 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice - Górki 2021"...

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2022 r.

25 Luty 2022
W sprawie planu dofinansowania na 2022 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 lutego 2022 r.

25 Luty 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r....

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2022 r.

17 Luty 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2022 r.

14 Luty 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 stycznia 2022 r.

26 Styczeń 2022
W sprawie zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" w Niemojowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie....