Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 stycznia 2022 r.

25 Styczeń 2022
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Malków...

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 stycznia 2022 r.

25 Styczeń 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2022 r.

17 Styczeń 2022
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Topolice...

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 stycznia 2022 r.

17 Styczeń 2022
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2022 r.

11 Styczeń 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....