Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/126/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 grudnia 2022 r.

12 Grudzień 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: 'Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów"...

Zarządzenie Nr 0050/125/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 07 grudnia 2022 r.

07 Grudzień 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej"...

Zarządzenie Nr 0050/124/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2022 r.

30 Listopad 2022
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dzialalności sportowej...

Zarządzenie Nr 0050/123/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2022 r.

30 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów dla zadania „Wypłata przez gminy rekompensat dla...

Zarządzenie Nr 0050/122/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2022 r.

30 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Żarnów dla zadania "Dodatek węglowy"...

Zarządzenie Nr 0050/121/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2022 r.

30 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/120/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2022 r.

30 Listopad 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/119/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

29 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Żarnów dla zadania "Dodatek węglowy"...

Zarządzenie Nr 0050/118/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2022 r.

29 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Żarnów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji...

Zarządzenie Nr 0050/117/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 listopada 2022 r.

23 Listopad 2022
W sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023 - 2033...

Zarządzenie Nr 0050/116/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 listopada 2022 r.

16 Listopad 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie"...

Zarządzenie Nr 0050/115/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 listopada 2022 r.

15 Listopad 2022
W sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Żarnów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny...