Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/114/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 listopada 2022 r.

15 Listopad 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/113/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 listopada 2022 r.

15 Listopad 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/112/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 listopada 2022 r.

10 Listopad 2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 0050/111/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 listopada 2022 r.

10 Listopad 2022
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/110/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 listopada 2022 r.

10 Listopad 2022
W sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023 - 2033...

Zarządzenie Nr 0050/109/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 07 listopada 2022 r.

07 Listopad 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru zakupionego pojazdu Nissan Primastar...

Zarządzenie Nr 0050/108/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz...

Zarządzenie Nr 0050/107/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 0050/106/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022...

Zarządzenie Nr 0050/105/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów dla zadania „Wypłata przez gminy rekompensat dla...

Zarządzenie Nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej"...

Zarządzenie Nr 0050/103/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 październik 2022 r.

28 Październik 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...