Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/65/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lipca 2022 r.

19 Lipiec 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Paszkowice - rozbudowa budynku na cele świetlicowe"...

Zarządzenie Nr 0050/64/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 lipca 2022 r.

11 Lipiec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/63/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 05 lipca 2022 r.

05 Lipiec 2022
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Fundusz sołecki - Topolice - ułożenie kostki przy budynku świetlicy"...

Zarządzenie Nr 0050/62/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 lipca 2022 r.

01 Lipiec 2022
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej...

Zarządzenie Nr 0050/61/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 lipca 2022 r.

01 Lipiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/60/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 lipca 2022 r.

01 Lipiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 lipca 2022 r.

01 Lipiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji...

Zarządzenie Nr 0050/58/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 lipca 2022 r.

01 Lipiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządoweo Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji...

Zarządzenie Nr 0050/57/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2022 r.

30 Czerwiec 2022
W sprawie zmiany składu Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy...

Zarządzenie Nr 0050/56/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2022 r.

30 Czerwiec 2022
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2022-2029...

Zarządzenie Nr 0050/55/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2022 r.

30 Czerwiec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/54/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2022 r.

29 Czerwiec 2022
W sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych...