Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 0050/53/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2022 r.

29 Czerwiec 2022
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego...

Zarządzenie Nr 0050/52/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 czerwca 2022 r.

24 Czerwiec 2022
W sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/51/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 czerwca 2022 r.

24 Czerwiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/50/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 czerwca 2022 r.

24 Czerwiec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/49/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 czerwca 2022 r.

15 Czerwiec 2022
W sprawie Planu Finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/48/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 czerwca 2022 r.

15 Czerwiec 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/47/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 czerwca 2022 r.

15 Czerwiec 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/46/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 czerwca 2022 r.

10 Czerwiec 2022
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 0050/44/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 08 czerwca 2022 r.

08 Czerwiec 2022
W sprawie wprowadzenia instrukcji funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej....

Zarządzenie Nr 0050/43/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 maja 2022 r.

31 Maj 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/42/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 maja 2022 r.

25 Maj 2022
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/41/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 maja 2022 r.

25 Maj 2022
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r....