Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2011

80

25 Listopad 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

77

22 Listopad 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

76

22 Listopad 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021...

74

20 Październik 2011
w sprawie przekazania samochodu pożarniczego "JELCZ" z jednostki OSP Żarnów do jednostki OSP Skórkowice...

73

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Remont drogi gminnej w "Malenie-Adamów". ...

72

20 Październik 2011
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów...

69

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potzreb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 30.09.2011 roku pn.: "Remont...

68

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn. "Remont drogi w Topolicach"....

67

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 22.09.2011 roku pn.: "Udzielenie...

65

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji: "Wykonanie dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej...

59

20 Październik 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej....

58

20 Październik 2011
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji: "Wzmocnienie stropu nad parterem w budynku po byłej bibliotece w Żarnowie"...