Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2011

56

20 Październik 2011
w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarnów....

55

20 Październik 2011
w sprawie: powołania Gminnej komisji ds. rozdysponowania środków rzeczowych i finansowych dla poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu w dniu 14...

52

20 Październik 2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie....

50

20 Październik 2011
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przearg w dniu 22.08.2011 roku pn.: "Poprawa...

47

20 Październik 2011
w sprawie: powołania Komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 16.08.2011 roku pn.: "Remont...

46

12 Sierpień 2011
w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego organizację Dni Żarnowa i Uroczystości Dożynek Gminno-Powiatowych w Żarnowie w dniach 27-28 sierpnia 2011 roku...

45

12 Sierpień 2011
w sprawie powołania zespołu koordynującego organizację uroczystości 67 rocznicy bitwy pod Diablą Górą w dniu 21 sierpnia 2011 roku...

36

21 Lipiec 2011
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie...

35

21 Lipiec 2011
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie...

38

21 Lipiec 2011
w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych, uprawach rolnych i mieniu komunalnym, powstałych w wyniku przejścia trąby...

39

19 Lipiec 2011
w sprawie: usunięcia drzew powalonych przez huragan...

32

01 Lipiec 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. 25pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie...