Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2011

31

01 Lipiec 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie...

27

14 Czerwiec 2011
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych...

21

02 Czerwiec 2011
w sprawie pobierania opłat za ksero i faks....

10

31 Maj 2011
w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetowego...

4

13 Maj 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok...