Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2013

29

21 Sierpień 2013
w sprawie ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Grębenice....

32

21 Sierpień 2013
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego....

34

21 Sierpień 2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego....

35

20 Sierpień 2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy...

39

20 Sierpień 2013
w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.:"rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana i Skórkowice jako bazy...

40

20 Sierpień 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 05.08.2013 r. pn.:"Dowóz i...

37

06 Sierpień 2013
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Żarnów oraz na wolne stanowiska kierowników...

12

19 Kwiecień 2013
w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żarnów....

1

29 Marzec 2013
w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu "Twoja wiedza i czujka dymu w domu, tlenek węgla nic nie zrobi...

3

29 Marzec 2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Żarnów oraz Gminnego Domu Kultury w...

1

29 Marzec 2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Pilichowice oznaczonej nr 1964/1, 1256, 1966,...

1

29 Marzec 2013
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z...