Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2014

10

29 Lipiec 2014
w sprawie ustalenia i realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Żarnów w 2014 roku...

9

29 Lipiec 2014
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego gminy/miasta Żarnów...

8

29 Lipiec 2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok...

6

29 Lipiec 2014
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie....

5

29 Lipiec 2014
w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Żarnów...

2

29 Lipiec 2014
w sprawie: zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym....

1

29 Lipiec 2014
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...

17

29 Kwiecień 2014
w sprawie: ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzędzie Gminy w Żarnowie....