Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

85

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 16.12.2016 r. pn.:...

84

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

83

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026 r....

82

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026...

81

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2017 rok...

80

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

79

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Żarnów i jej jednostki organizacyjne...

78

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Żarnów według stanu na 31 grudnia 2016 r....

77

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy-zakupu i dostawy sprzętu BHP, podstawowego wyposażenia oddziału przedszkolnego, sprzętu TIK, zabawek...

76

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

75

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach...

74

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...