Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

73

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2017 rok...

72

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026...

71

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

70

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów w roku szkolnym 2016/2017 w...

69

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

68

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców do czynności szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego...

67

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

66

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - pomocy naukowych i wyposażenia dostarczanych w ramach realizacji projektu pn.:...

65

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - pomocy naukowych i wyposażenia dostarczanych w ramach realizacji projektu pn.:...

64

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...

63

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

62

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w Zespole Szkól Samorządowych w Żarnowie...