Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

60

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

59

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

58

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

57

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej"...

56

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

55

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

54

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie nadania planu finansowego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie na 2016 rok...

53

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie planów finansowych Gimnazjum w Żarnowie oraz Szkoły Podstawowej w Żarnowie na 2016 rok...

52

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

51

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy...

50

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

49

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...