Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

48

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

47

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

46

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 28.07.2016 r. pn.:"Zakup...

45

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowania tej usługi...

44

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

43

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

42

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Żarnów...

41

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej na kadencję od dnia 15.04.2015 r. do dnia 31.12.2017 r....

40

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Żarnów upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą...

39

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

38

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania...

37

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi...