Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

36

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

35

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2016-2027...

34

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej...

33

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 28.06.2016 r., pn.:...

33

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

32

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach gospodarczych w wyniku nawałnicy (huraganu), która...

32

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy (huraganu), która...

31

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

30

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia planu w zakresie turystyki na terenie Gminy Żarnów...

29

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów na prace konserwatorskie, restauratorskie...

28

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku...

26

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r....