Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

25

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie postępowania z dłużnikami zalegającymi z zapłatą za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków...

24

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r....

23

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r....

22

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r....

21

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie...

20

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zasad organizacji szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2016/2017...

19

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r...

18

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie...

17

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referent ds. płac i rozliczeń...

16

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów...

15

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego...

14

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...