Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2016

13

23 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

12

23 Maj 2017
zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie...

11

17 Marzec 2016
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/2016 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie...

10

17 Marzec 2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

9

17 Marzec 2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom...

8

17 Marzec 2016
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

7

17 Marzec 2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

6

17 Marzec 2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sportu na 2016 rok...

5

17 Marzec 2016
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok...

4

17 Marzec 2016
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Żarnów...

3

17 Marzec 2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie...

2

17 Marzec 2016
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...