Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

12

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania cywilnoprawnego na skutek przedawnienia...

11

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust....

10

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2017 rok...

9

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

8

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust....

7

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017...

6

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew tzw.: "Sprzedaż drzew Topola"....

5

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

4

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku...

3

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż drzewa tzw.: "Sprzedaż drzew". "Sprzedaż drzewa na pniu" oraz "Sprzedaż...

2

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach...

1

24 Maj 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż drzew tzw.: "Sprzedaż drzewa", "Sprzedaż drzewa na pniu" oraz "Sprzedaż...