Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

106

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2018 r....

105

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok....

104

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Żarnów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz...

103

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu akcji kurierskiej Gminy Żarnów”....

102

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok....

101

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Żarnów według stanu na 31 grudnia 2017 r....

100

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2018 r....

99

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2018-2027....

98

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru wykonania prac renowacyjnych studni głębinowych nr 1 i nr 2 na ujęciu wody...

98

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów w roku szkolnym 2017/2018 w...

97

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żarnów w zamian za dzień świąteczny przypadający...

96

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok....