Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

71

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2017 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia adresu...

70

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

69

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 03.08.2017 r. pn.:...

68

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie...

67

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska : 1. Referent ds księgowości podatkowej 2. Referent ds płac...

66

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie...

65

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust....

64

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji...

63

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026...

62

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

61

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków - Chełsty...

60

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko" realizowanego z udziałem...