Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

59

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie" realizowanego...

58

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z...

57

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 32/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z...

56

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenie nr 31/2017 r. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z...

55

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej...

54

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 20.06.2017 r. pn.:...

53

14 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 20.06.2017r. pn.: "Przetarg...

52

02 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gmina na 2017 rok...

51

02 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska: 1. Podinspektor ds obsługi kasowej 2. Referent ds rozliczeń podatków...

51

02 Sierpień 2017
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020...

50

02 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...

49

02 Czerwiec 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 01.06.2017 r. pn.:...